Obsługa procesów
kadrowo-płacowych

Terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej umożliwia naszym klientom skupienie swoich mocy na zasobach produkcyjnych. Realizowane jest to poprzez wsparcie procesaów zarządczych z zakresu HR.

Sprawozdawczość

Realizując zadania z obsługi kadrowo – płacowej tworzymy dla naszych klientów sytemy motywacyjne, ścieżki kariery. Dla naszych klientów przedstawiamy także raporty wskaźników fluktuacji oraz prowadzimy controling personalny.

Doradztwo

Doradzamy jakie formy zatrudnienia zastosować dla poszczególnych stanowisk pracy, jak przemoderować istniejącą strukturę organizacyjną, aby osiągać bardziej efektywnie cele organizacji.

Poznaj nas lepiej lub skontaktuj się z nami